Úvod

Úvodní stránka

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základě rozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého založení zajišťovalo odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Dnem 31. prosince 2007 ukončilo odbornou podporu Ministerstva životního prostředí

Oblast hlavních činností zajišťovaných v rámci VÚV TGM, v.v.i., se soustřeďuje především na výzkum v oblasti odpadů, výzkum, vývoj, aplikaci a hodnocení metod pro nakládání s odpady, dále na vytváření podpůrných mechanismů pro prosazování principů ochrany zdraví a životního prostředí v celém cyklu nakládání s odpady, zkoušení, hodnocení a charakterizace odpadů, ověřování skutečných vlastností odpadů a sledování celého procesu nakládání s odpady, prosazování prevence vzniku a minimalizace množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností, prosazování nových směrů vyplývajících z legislativních změn.

V současnosti se CeHO zabývá též  přípravou návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží. Při této činnosti spolupracuje s podniky, dalšími veřejnými výzkumnými organizacemi a vysokými školami.

  • Kontaktní adresa:  VÚV TGM, v.v.i. - CeHO, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
  • Kontaktní e-mail:  centrumodpadu[at]vuv.cz
  • FAX odboru224 310 472
  • Poslední aktualizace:  1. 7. 2015
 
Mapa webu CeHO | Tisknout stránku | Správa webu