Hodnocení odpadů

Hodnocení odpadů

Výzkum v oblasti hodnocení odpadů

Způsoby nakládání s odpady přímo závisí na složení a vlastnostech odpadů, proto je velmi důležitá znalost jejich skutečných vlastností. V celém světě je této oblasti věnována velká pozornost. Výzkum je zaměřen na stanovování jednotlivých složek a poznání skutečných vlastností odpadů s ohledem na přítomnost možných škodlivých látek, které ve svém důsledku mohou ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.

V současné době lze výzkum v oblasti hodnocení odpadů rozdělit do několika okruhů problémů:

  • hodnocení ekotoxicity odpadů, včetně hodnocení nebezpečné vlastnosti H14
  • hodnocení nebezpečné vlastnosti H13
  • hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
  • stanovení kyselinové neutralizační kapacity
  • nebezpečné vlastnosti odpadů a jejich hodnocení v souvislosti s požadavky nové směrnice 98/2008/EC, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity

Vyluhovatelnost odpadů

Užitečné informace:

 Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů z roku 2007 (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Metodický pokyn OODP ke stanovení ekotoxicity odpadů z roku 2007 (657.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Metodický pokyn (Věstník MŽP č. 4/2008) odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Metodika pro stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech (137.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Užitný vzor č. 2009-21752 (podán v roce 2009): výluhová kolona s měnitelnou výškou filtračního lože (195.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Metodický pokyn MŽP pro přípravu zkušebního vzorku pro posouzení odpadů na základě jejich vyluhovatelnosti a obsahu škodlivin v sušině (608.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice „limitní hodnoty ukazatelů – interpretace výsledků zkoušek“ (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 
Mapa webu CeHO | Tisknout stránku | Správa webu