Základní informace

Centrum pro hospodaření s odpady

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základě rozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého založení zajišťovalo odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Dnem 31. prosince 2007 ukončilo odbornou podporu Ministerstva životního prostředí

Více o odboru

Řešené odborné projekty

Publikační činnost

Oddělení hodnocení odpadů

Výzkum nových metod analýz, hodnocení a charakterizace odpadů, příprava návrhů optimálních způsobů nakládání s odpady. Výzkum nebezpečných odpadů, včetně PCB/PCT a POPs. Příprava podkladů pro doplnění a změny českých právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Více o oddělení

Oddělení dat a technologií odpadového hospodářství

Řešení problematiky odpadů z elektrických a elektronických zařízení a problematiky odpadů z vozidel po skončení životnosti (autovraků). Příprava metodických postupů a hodnocení technologií, návrhy a posuzování variant úpravy vybraných odpadů.

Více o oddělení

Oddělení strategií odpadového hospodářství

Aktualizace souhrnných informací o vývoji legislativy a normalizace v EU pro životní prostředí a legislativy související, předkládání podkladů pro právní předpisy se zapracovanými poznatky získanými výzkumem.

Více o oddělení

 
Mapa webu CeHO | Tisknout stránku | Správa webu