//

Aktuality

6.04.2020

Třiďte plata od vajec a ruličky od toaletního papíru! (6.4.2020)

Nové technologie pro recyklaci papíru jsou schopné zpracovat a znovu využít i ty papírové výrobky,..... více

2.04.2020

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V SOUVISLOSTI S COVID19 (2.4.2020)

Ke dni 1. 4. 2020 vydalo Ministerstvo životního prostředí leták informující o způsobech nakládání s komunálními odpady v době koronavirové pandemie..... více

12.06.2014

metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady (16.4.2014)

V rámci projektu „Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady“ (VG20122013090), řešeného v Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech... více

02.12.2013

manuál pro zařazování odpadů do „zeleného seznamu“

V záložce ŘEŠENÉ PROJEKTY naleznete nově přidaný výstup zpracovaný v rámci řešení projektu "Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s... více

26.09.2013

přeshraniční přeprava odpadů - praktická příručka

V záložce ŘEŠENÉ PROJEKTY naleznete nově přidaný výstup zpracovaný v rámci řešení projektu "Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s... více

13.03.2012

příklady vedení evidence odpadů

Do problematiky EVIDENCE a OHLAŠOVÁNÍ - Užitečné odkazy byl vložen nový materiál Příklady vedení evidence odpadů. více