//

Hodnocení odpadů

VÝZKUM V OBLASTI HODNOCENÍ ODPADŮ

Způsoby nakládání s odpady přímo závisí na složení a vlastnostech odpadů, proto je velmi důležitá znalost jejich skutečných vlastností. V celém světě je této oblasti věnována velká pozornost. Výzkum je zaměřen na stanovování jednotlivých složek a poznání skutečných vlastností odpadů s ohledem na přítomnost možných škodlivých látek, které ve svém důsledku mohou ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.

V současné době lze výzkum v oblasti hodnocení odpadů rozdělit do několika okruhů problémů:

  • hodnocení ekotoxicity odpadů, včetně hodnocení nebezpečné vlastnosti H14
  • hodnocení nebezpečné vlastnosti H13
  • hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
  • stanovení kyselinové neutralizační kapacity
  • nebezpečné vlastnosti odpadů a jejich hodnocení v souvislosti s požadavky nové směrnice 98/2008/EC, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity

Vyluhovatelnost odpadů

Užitečné informace:

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů z roku 2007 (1,7 MB, Adobe Acrobat dokument)

Metodický pokyn OODP ke stanovení ekotoxicity odpadů z roku 2007 (0,66 MB, Adobe Acrobat dokument)

Metodický pokyn (Věstník MŽP č. 4/2008) odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů (3,5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Metodika pro stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech (0,14 MB, Adobe Acrobat dokument)

Užitný vzor č. 2009-21752 (podán v roce 2009): výluhová kolona s měnitelnou výškou filtračního lože (0,2 MB, Adobe Acrobat dokument)

Metodický pokyn MŽP pro přípravu zkušebního vzorku pro posouzení odpadů na základě jejich vyluhovatelnosti a obsahu škodlivin v sušině (0,61 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice „limitní hodnoty ukazatelů – interpretace výsledků zkoušek“ (1,4 MB, Adobe Acrobat dokument)