//

ARCHIV

Přehled projektů výzkumu a vývoje (VaV):

  • VaV 720/5/01 PCB / PCT
  • VaV 720/4/01 Recyklační programy
  • VaV 720/6/03 Strategie používání PVC výrobků; následné odstranění
  • VaV 720/9/03 Návrh technických požadavků a postupů při shromažďování zařízení před jejich následnou úpravou, která obsahují PCB nebo jsou jimi kontaminována
  • VaV 720/4/02 Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
  • VaV 720/3/02 Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a veřejnost a výuky pro MŽP ČR

Problematika PCB/PCT