//

Naše služby

ANALÝZY A ZPRACOVÁNÍ DAT

Evidence a ohlašování

  • zpracování přehledu povinností vyplývajících ze zákona (Evidence a ohlašování odpadů a zařízení podle § 39) a pomoc při zpracování roční evidence odpadů podle § 39 odst. (10),

Informační podpora

  • vyhledávání informací v rámci Evropské unie z oblasti životního prostředí – nakládání s odpady, např. přehled platných předpisů, nově přijatých předpisů, soudních rozhodnutí,

KONZULTACE V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

STUDIE

KURZY A ŠKOLENÍ

  • pořádané Centrem pro hospodaření s odpady, dle požadavků zájemců.