//

Informační systém odpadového hospodářství – ISOH


Doposud užívaná zkratka ISO je nyní nahrazena zkratkou ISOH. Důvodem změny je především fakt, že ISO je mezinárodně užívanou zkratkou pro ISO normy.

Produkce a nakládání s odpady a zařízení pro nakládání s odpady (1994-2001)

Produkce, využívání a odstraňování odpadů (2002 - 2007) (vstup do aplikace)

Data od roku 2008 jsou dostupná na internetových České informační agentury pro životní prostředí – CENIA (http://isoh.cenia.cz/groupisoh/).