//

Centrum pro hospodaření s odpady

 • Vedoucí oddělení: Ing. Dagmar Vološinová
 • Telefon: +420 220 197 245
 • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základě rozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého založení zajišťovalo odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Dnem 31. prosince 2007 ukončilo odbornou podporu Ministerstva životního prostředí.

V současnosti se CeHO zabývá též  přípravou návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží. Při této činnosti spolupracuje s podniky, dalšími veřejnými výzkumnými organizacemi a vysokými školami.

Oblast hlavních činností zajišťovaných v rámci VÚV TGM, v.v.i., se soustřeďuje především na výzkum v oblasti odpadů, výzkum, vývoj, aplikaci a hodnocení metod pro nakládání s odpady, dále na vytváření podpůrných mechanismů pro prosazování principů ochrany zdraví a životního prostředí v celém cyklu nakládání s odpady, analýzy, hodnocení a charakterizace odpadů, ověřování skutečných vlastností odpadů a sledování celého procesu nakládání s odpady, prosazování prevence vzniku a minimalizace množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností, prosazování nových směrů vyplývajících z legislativních změn.

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

Mezi nejvýznamnější výstupy získané činnostmi v rámci projektů patří:

 • Metodický pokyn k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů“ vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB podle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 • Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů),
 • Metodický pokyn OODP MŽP k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů,
 • Metodický pokyn MŽP pro zpracování Základního popisu odpadů – z roku 2007,
 • Metodický pokyn OODP ke stanovení ekotoxicity odpadů – z roku 2007,
 • Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadů – z roku 2008,
 • Metodika pro stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech – 2008,
 • Atlas zařízení pro nakládání s odpady 1. díl, Skládky nebezpečných odpadů (S-NO) – 2007,
 • Atlas zařízení pro nakládání s odpady 2. díl, Skládky ostatního odpadu – 2008,
 • Atlas zařízení pro nakládání s odpady 3. díl, Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů – 2009,
 • Rešerše k realizaci inventarizace kontaminovaných míst zejména v zemích EU – prezentace na CD-ROM.

Internetové výstupy v oblasti nakládání s odpady  - viz. základní menu http://www.ceho.cz

 • Informační systém odpadového hospodářství 
  Produkce a nakládání s odpady a zařízení pro nakládání s odpady (1994–2001), Produkce, využívání a odstraňování odpadů (2002–2006) – dynamické aplikace,
 • Biologicky rozložitelné odpady (BRO) 
  Přehled zařízení zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady – geograficky strukturovaný přehled,
 • Skládky odpadů 
  Přehled skládek odpadů v jednotlivých krajích,
 • Technologie 
  Databáze technologií úprav odpadů – dynamická aplikace.