//

Elektrická a elektronická zařízení

Užitečné informace:

 • Nebezpečné látky v elektrozařízeních z domácností (0,16 MB, Adobe Acrobat dokument)
 • Přehled vydaných právních předpisů EU k problematice elektroodpadu
 • Roční zpráva o plnění povinností výrobců elektrozařízení
  • Výrobci elektrozařízení, kteří jsou zapsáni v Seznamu podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí zpracovávat roční zprávu o plnění povinností výrobců elektrozařízení podle § 37h odst. (2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, a tuto zprávu zasílat na MŽP.
  • Při vyplňování přílohy č. 4 je nutné postupovat podle detailních vysvětlivek k jednotlivým tabulkám. Pouze upozorňujeme na to, že ve vysvětlivce k tabulce č. 3 je u vysvětlivky ke sloupci 1 chybně uveden odkaz na přílohu č. 7 a jde ve skutečnosti o přílohu č. 8.
  • Výrobci zapojení do kolektivního systému - roční zprávu zpracovává a zasílá na MŽP kolektivní systém.
  • Výrobci zapojení do solidárního systému - zpracovávají 1 společnou roční zprávu a zasílají ji na MŽP.
  • Výrobci, kteří povinnosti plní individuálně, musí i roční zprávu zasílat samostatně.
 • Přehled základních informací:
  • Období za které se zpráva vypracovává: uplynulý kalendářní rok
  • Obsah roční zprávy:  Příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2001 Sb. (0,24 MB, Adobe Acrobat dokument)
  • Termín pro zaslání zprávy: do 31. března následujícího roku
  • Adresa na zasílání zprávy: Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech (2,3 MB, Adobe Acrobat dokument)