//

Technologie úprav odpadů

ZPRACOVÁNÍ DATABÁZOVÉ PODOBY TECHNOLOGIÍ ÚPRAV ODPADŮ

V rámci úkolu Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů probíhá sběr a ověřování dat do již existující Databáze technologií úprav odpadů. Tato databáze obsahuje informace o technologiích pro zpracování a úpravu odpadů a již je vyvěšena na našich internetových stránkách, kde je on-line k dispozici všem dotčeným osobám i veřejnosti.

Aktualizace databáze byla ukončena  8.8.2012.

INFORMACE O ON-LINE INTERNETOVÉ APLIKACI DATABÁZE TECHNOLOGIÍ ÚPRAV ODPADŮ

Z technických důvodů jsou data umístěna na serveru HEIS VUV a je možné je prohlížet univerzálním prohlížecím programem, který umožňuje provádět libovolné výběry dle Vámi požadovaných kritérií. Chcete-li se o prohlížení dat dozvědět co nejvíce, doporučujeme věnovat nejdříve pozornost informacím o prohlížení tabulkových dat, které naleznete pod odkazem Data a projekty a Nápověda právě na stránkách HEIS VUV .

Cílem je nalézt pro jednotlivé druhy odpadů:

  • Technologie využití odpadů, odpady jsou zpracovány na výrobky nebo polotovary
  • Technologie pro snížení nebezpečných vlastností odpadů před jejich konečným odstraněním

Databáze slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování odpadů a poskytuje tyto hlavní informace:

  • Katalogové číslo odpadu, název odpadu
  • Název a popis technologie zpracování odpadu
  • Parametry vstupního odpadu
  • Parametry výstupního produktu resp. upraveného odpadu
  • Příklady využití / nakládání s produktem (upraveným odpadem)
  • Následné odpady: parametry, možnosti nakládání
  • Firma provozující danou technologii, kontakty
  • Existence a specifikace dokumentu BREF k dané technologii

Užitečné informace: