//

PCB / PCT

Upozornění pro povinné osoby, které evidují zařízení a látky s obsahem PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, dále pro certifikované Manažery vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB a registrované laboratoře.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na základě rozhodnutí odboru odpadů MŽP ČR ukončuje naše pracoviště příjem a zpracování listinné a elektronické evidence zařízení a látek s obsahem PCB a rovněž ostatní podpůrné činnosti v oblasti inventarizace PCB v ČR k termínu 30.4.2011. Po tomto datu přestáváme přijímat jakékoli evidenční listy zařízení a látek, zaslané na základě § 39 odst. (8) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a aktualizovat informace o certifikovaných Manažerech vzorkování a registrovaných laboratořích, zapojených v systému inventarizace zařízení a látek s obsahem PCB v ČR.

Pro další postup ve věci evidence, resp. inventarizace PCB, prosíme, kontaktujte agenturu CENIA  (česká informační agentura životního prostředí), která je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí.

Informace o řešení problematiky PCB/PCT jsou umístěny v Archivu.