//

Vyluhovatelnost odpadů

Vyluhovací chování odpadů a vyluhovatelnost konkrétních kontaminujících látek při využívání a odstraňování odpadů lze hodnotit a předvídat na základě výsledků různých vyluhovacích zkoušek. V CeHO je možné provést kromě referenční stanovené zkoušky vyluhovatelnosti dle ČSN EN 12 457-4 i všechny další výluhové testy odpadů dle jednotných evropských technických specifikací a norem.

Výzkum v oblasti vyluhovatelnosti odpadů je zaměřen na problematiku dlouhodobého chování odpadů při skládkování, monolitické odpady a vliv pH na vyluhování.

Hodnocení vyluhovacího chování odpadů z hlediska faktoru času je umožněno využitím výsledků perkolačních výluhových testů dle ČSN P CEN/TS 14405. Pro potřeby provádění zkoušek různých druhů odpadů podle této technické specifikace byla v CeHO vyvinuta výluhová kolona s měnitelnou výškou filtračního lože (užitný vzor č. 2009-21752). Na výluhové koloně je možné monitorovat a simulovat změny dlouhodobé vyluhovatelnosti jednotlivých složek výluhů, např. kovů nebo organických látek z odpadů vzniklých při zpracování elektroodpadu.

Hodnocení vyluhovacího chování monolitických odpadů je nově umožněno využitím výsledků výluhových testů dle ČSN P CEN/TS 15862 až 15864. Výzkum v této oblasti je zaměřen na stanovení kritérií pro hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na skládky ostatních a nebezpečných odpadů a na odhad jejich dlouhodobého chování při skládkování.

Testy vlivu pH na vyluhování dle CEN/TS 14429 a CEN/TS 14997 umožňují stanovit vyluhovatelnost jednotlivých kontaminujících látek z odpadů v celém rozsahu pH  vyluhovací kapaliny (voda s přídavkem kyseliny nebo zásady). Výsledky jsou jedním z podkladů pro úplnou charakterizaci odpadů s cílem zajistit jejich bezpečné využití nebo recyklaci.