//

Přehled vydaných právních předpisů EU k problematice autovraků

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 18. září 2000Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 18. září 2000 (0,26 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2001/119/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES a nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se zavádí seznam odpadů podle článku 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se zavádí seznam nebezpečných odpadů podle článku 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech z 22. ledna 2001Rozhodnutí Komise 2001/119/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES a nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se zavádí seznam odpadů podle článku 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se zavádí seznam nebezpečných odpadů podle článku 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech z 22. ledna 2001 (0,15 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2001/753/ES pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 17. října 2001Rozhodnutí Komise 2001/753/ES pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 17. října 2001 (0,16 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2002/204/ES o systému odstraňování odpadu z autovraků v Nizozemsku z 30.října 2001Rozhodnutí Komise 2002/204/ES o systému odstraňování odpadu z autovraků v Nizozemsku z 30.října 2001 (0,28 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2002/151/ES o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 19. února 2002Rozhodnutí Komise 2002/151/ES o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 19. února 2002 (0,14 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2002/525/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 27. června 2002Rozhodnutí Komise 2002/525/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 27. června 2002 (0,22 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2003/138/ES, kterým se stanoví normy označování součástí a materiálů pro vozidla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 27. února 2003Rozhodnutí Komise 2003/138/ES, kterým se stanoví normy označování součástí a materiálů pro vozidla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 27. února 2003 (0,15 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES z 1. dubna 2005Rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES z 1. dubna 2005 (67,5 KB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2005/438/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 10. června 2005Rozhodnutí Komise 2005/438/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 10. června 2005 (40,2 KB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Rady 2005/673/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 20. září 2005Rozhodnutí Rady 2005/673/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností z 20. září 2005 (56,4 KB, Adobe Acrobat dokument)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/64/ES, o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS, ze dne 26. října 2005Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/64/ES, o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS, ze dne 26. října 2005 (0,45 MB, Adobe Acrobat dokument)

Rozhodnutí Komise 2010/115/EU, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, ze dne 23. února 2010Rozhodnutí Komise 2010/115/EU, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, ze dne 23. února 2010 (0,77 MB, Adobe Acrobat dokument)

Směrnice Komise 2011/37/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, ze dne 30. března 2011Směrnice Komise 2011/37/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, ze dne 30. března 2011 (0,77 MB, Adobe Acrobat dokument)

/var/www/ceho/files/pdf/autovraky/pravni_predpisy_eu/smernice_2005_64_es.pdf